Om ismer

Ordet ismer skall ses som ett samlingsnamn för Ism, ett suffix som vanligtvis indikerar en lära, idériktning eller trosinrikting. Undantag till detta finns förstås och mängden ismer är många. På sidan ismer.se försöker vi samla så många som möjligt av dem.

Här listar vi de 25 mest lästa ismerna, om du söker någon annan kan du besöka vår sida Ismer A till Ö.

Separatism

Separatism är strävan efter frigörelse ur statsbildning för ett geografiskt område med i allmänhet etniska, språkliga, kulturella eller ekonomiska särdrag. Separatism utgör ofta en viktig kraft i inbördeskrig och präglade sönderfallet av flernationella statsbildningar i Östeuropa efter 1989. – I kyrkohistorien används termen när en religiös grupp eller kyrklig riktning bryter sig ut ur sitt tidigare större sammanhang, t.ex. i Sverige på 1800-talet.

Brahamanism

Med brahmanism menas en fornindisk religion grundad på kastsystemet, med brahminerna som ärftligt prästerskap och med Veda som "uppenbarad" kanon. När islam kom till Indien uppstod, ur konfrontationen mellan brahmanismen och islam, hinduismen i ordets snävare bemärkelse. (Ibland används dock ordet hinduism så att det även inkluderar brahmanismen).