Abolitionism

Abolitionism mot slaveri

Abolitionism, motstånd mot slaveriet som började växa fram under senare delen av 1700-talet. Rörelsen dominerades av religiösa sammanslutningar, men även andra grupper, som betraktade slaveriet som ett brott mot de mänskliga rättigheterna, fanns representerade. Abolitionismen hade störst framgång i England, där Abolition Society (bildat 1787) och dess efterföljare Antislavery Society (1823) bidrog till att slavhandeln förbjöds 1807 och olagligförklarades i alla kolonierna 1833. I Frankrike, där Société des Amis des Noirs bildats 1788, uppnåddes samma resultat 1848. I USA hade abolitionismen ett starkt fäste i New England men var svagare i övriga nordstater, trots att slaveriet var förbjudet i dessa sedan början av 1800-talet. Sedan William Lloyd Garrison startat tidningen The Liberator 1831 och organisationen American Anti-Slavery Society 1833, trappades propagandan upp, men det krävdes ett inbördeskrig innan 13:e författningstillägget 1865 gjorde slut på slaveriet. År 1888 förbjöds slaveriet även i Brasilien, det sista området i västvärlden där det fortfarande var tillåtet.

Vilken betydelse abolitionismen haft för slaveriets upphörande är omdiskuterat och svårt att avgöra, eftersom även andra faktorer här har spelat in. I USA kan man dock konstatera att rörelsen genom en intensiv propaganda drev fram en motreaktion, som kom att polarisera nationen och verksamt bidrog till inbördeskrigets utbrott och därmed till slaveriets avskaffande. Abolitionisterna var helt inriktade på att tvinga fram ett upphörande av slaveriet, men de saknade program för hur slavsamhällena därefter skulle integreras i det övriga samhället. Rörelsens betydelse upphörde därför när slaveriet hade avskaffats. Leif Eliasson

Abolitionism mot prostitution

abolitionism (ytterst av lat. aboli_tio 'avskaffande', 'upphävande'), internationell rörelse vars syfte var att avskaffa reglementerad och annan prostitution. Abolitionisterna var verksamma under slutet av 1800- och början av 1900-talet. En inom rörelsen betydande organisation var the British, Continental and General Federation for the Abolition of the State Regulation of Vice, grundad i Storbritannien 1875, som hade underavdelningar i andra europeiska länder och USA. En svensk avdelning bildades 1878 och kallades Federationen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.