Adoptianism

Adoptianism, föreställningen att människan Jesus är ett slags "adoptivson" till Gud. En tidig variant möter man redan på 190-talet (Theodotos av Bysans; avsikten var att slå vakt om Guds enhet). I första hand förknippas adoptianismen dock med biskopen Elipandus av Toledo vid 700-talets slut (avsikten var nu att betona Jesu sanna mänsklighet). Detta ledde till adoptianska striden, som slutade med att adoptianismen förkastades av påven och en rad frankiska provinssynoder.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar