Amensalism

Amensalism, relation mellan två populationer eller arter där den enas tillväxt eller överlevnad hämmas medan den andras förblir opåverkad. Amensalism bygger ofta på närvaron av kemiska föreningar som utsöndras och hindrar andra populationer från att tillväxa eller existera. T.ex. producerar mögelsvampsläktet Penicillin antibiotika som gör att många mikroorganismer inte kan överleva i dess närvaro. 

Kategori: 

Lägg till ny kommentar