Anabolism

Anabolism är benämning på konstruktiva processer varigenom levande celler omvandlar enkla substanser till mer komplexa sådana, t.ex. syntesen av proteiner från aminosyror. 

Kategori: 

Lägg till ny kommentar