Anglikanism

Anglikanism, den läromässiga, liturgiska och etiska hållning som utmärker Church of England och anglikanska kyrkogemenskapen. Ibland brukas ordet om kyrkogemenskapen som sådan. Anglikanismen är inte någon fixerad åsiktsriktning utan ett kyrkohistoriskt betingat förhållningssätt.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar