Anglokatolicism

Anglokatolicism, den sedan 1800-talet vanliga sammanfattande beteckningen för de riktningar inom Church of England och anglikanska kyrkogemenskapen som betonar enheten i författning, lära, liturgi och fromhetsliv med den universella, katolska kyrkan och som följaktligen inte vill betrakta sig och sin kyrka som "protestantisk". Som denna riktnings "fäder" betraktas de höganglikanska teologerna under 1600-talet (the Caroline Divines) och som dess förnyare Oxfordrörelsen. Sedan 1920 har anglokatolicismen manifesterats i de s.k. Anglo-Catholic Congresses, den senaste 1968, som dock i dag tycks spela en mindre roll.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar