Animal magnetism

Animal magnetism, en kraft som enligt den tyske läkaren Franz Anton Mesmer (1734–1815) genomströmmade kosmos och påverkade den mänskliga organismen. Den lanserades som sensationell terapeutisk metod åren före franska revolutionen och hade en andra storhetsperiod i romantikens Tyskland omkring 1810–40. I Sverige utövades den under gustaviansk tid av bl.a. swedenborgare och frimurare. 1815–21 utgav läkaren Pehr Gustaf Cederschjöld Journal för animal magnetism. Genom somnambulismen, dvs. den hypnotiska sömn med paranormala inslag som ofta inträdde under behandlingen, har den animala magnetismen förknippats med spiritism, parapsykologi och hypnosterapi. Skönlitterärt har Mesmer och den animala magnetismen behandlats av P.O. Enquist i romanen Magnetisörens femte vinter (1964). 

Kategori: 

Lägg till ny kommentar