Antagonism

Ordet antagonist härstammar från grekiskans anti (ἀντ, 'mot') och agonistes (αγωνιστής, 'kämpe'), det vill säga motståndare. Ordet används i skilda betydelser:

  • en motståndare till ett verks huvudperson, se antagonist (narratologi)
  • antagonister bland läkemedel, se antagonist (farmakologi)
  • en motverkande muskel eller muskelgrupp, se antagonist (fysiologi)
  • en träningsmetod som kan användas vid styrketräning, se antagonistmetoden

Lägg till ny kommentar