Antimilitarism

Antimilitarism, motstånd mot det av staten organiserade militärväsendet. Anhängare till antimilitarism bekämpar t.ex. militärväsendet därför att de anser att mellanstatliga konflikter bör kunna lösas utan användande av våld. Tidigare har antimilitarister ansett att även den sociala utvecklingen av samhället hindrats p.g.a. förekomsten av militärväsendet. Genom välfärdssamhällets tillkomst har denna argumentation tonats ned utom då det gäller tredje världen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar