Antisexism

Betyder att man ställer sig mot ett sexistiskt samhällssystem. Sexismen är det patriarkala systemets ideologiska tak som vill legitimera männens överordnande gentemot kvinnor.

Kategori: