Antisionism

Antisionism, negativ hållning till sionismen. Liksom det finns flera former av sionism tar sig antisionismen skilda uttryck. När sionismen tog form under 1800-talets två sista decennier, mötte den mycket starkt motstånd inom den etablerade judendomen i Europa. Men den historiska utvecklingen – den nazistiska judeutrotningen och upprättandet av den judiska staten Israel – gjorde sionismen till den ledande judiska hållningen. Betydande judiska grupper, såväl religiösa som sekulariserade, är dock antisionistiska. Detta talar emot sionismens vanliga tes att all antisionism är dold antisemitism. Viss antisionism är i dag dock ett uppenbart täcknamn för antisemitism, och all antisionism kan utnyttjas antisemitiskt.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar