Apollinarism

Apollinarism, kristologisk lära, formulerad av biskopen Apollinarios av Laodikeia i slutet av 300-talet. Enligt honom blev Gud människa i Kristus på ett sådant sätt att den gudomlige Logos intog själens plats. Kristus hade alltså ingen mänsklig själ (och hans kropp ansågs ha kommit ner från himlen). Läran spelade en viss roll under 400-talets kristologiska stridigheter.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar