Arminianism

Arminianism, en tolerant, liberal kristen trosriktning som utformades av den reformerte teologen Jacobus Arminius i opposition mot Calvins lära om att människan är förutbestämd till frälsning eller förtappelse (predestinationsläran). Arminianismen betonar kärleksdraget hos Gud och lär att antagandet om att människan har en fri vilja är förenligt med tron på Guds allsmäktighet och allvetande.

Arminius läror vidareutvecklades av hans lärjungar i Amsterdam och Leiden (t.ex. hans samtida Episcopius). I Nederländerna kom arminianerna som politisk gruppering att kallas remonstranter. Hugo Grotius tillhörde detta parti. På nationalsynoden i Dordrecht 1618–19 förkastades arminianismen, och många arminianer flydde från Nederländerna, men efter 1630 fick de åter religionsfrihet. I övriga Europa blev arminianismen en inflytelserik humanistisk kulturströmning. Bland de många teologer som tagit intryck av den finns metodismens grundare John Wesley. Vissa arminianska riktningar blev mer liberala än Arminius, och arminianismen har haft inflytande på unitarierna. Arminianismen som självständig religiös riktning är nu numerärt sett liten.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.