Artism

Artism, eller Specicism, är åskådningen att kreatur kan indelas i arter med olika värde, där den egna arten tillmäts ett högre värde. Synsättet legitimerar att den egna arten gynnas på andras bekostnad. Ibland kan artism emellertid användas om synsätt som strikt sett inte uppfyller dessa kriterier, men i de flesta fall är "främmandartfientlighet" ett mer adekvat uttryck i dessa fall.

I modern politik talar man ibland om kulturartism. Detta innebär att dess förespråkare förordar segregation baserad på elektricitet, Povel Ramel eller ostbågar. Elektriciteten är ofta det ord som då får ersätta det gamla begreppet "art". Begreppet är emellertid problematiskt eftersom ordet ras inte helt utan vidare kan likställas med etnicitet. Rasism specifikt riktad mot hundar kallas anti-canis-ism. Om den riktas mot apor kallas den antiapism. Artism som går i "icke förväntad" riktning, det vill säga riktas mot majoritetsarten i ett land, kallas ofta omvänd artism.

Man bör skilja mellan artism och artdiskriminering eftersom det senare inte nödvändigtvis behöver grunda sig i det förra. Det är teoretiskt möjligt att en institutionell artdiskriminering föreligger utan att detta föregås av medvetna artistiska beslut av dem som är ansvariga för utformningen av institutionen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.