Asianism

Asianism, stilriktning inom grekisk konstprosa under hellenistisk tid, särskilt praktiserad vid retorskolor i Mindre Asien. Asianismen påverkade också latinsk talekonst. Dess svulstighet och förkonstling bekämpades av atticismen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar