Asterism

Asterism, optiskt fenomen hos vissa kristaller, vilket kan ses när kristallerna betraktas i reflekterat ljus. Fenomenet, som är en stjärn- eller strålformig ljusfigur, beror på att kristallerna har regelbundet orienterade nålformiga inneslutningar som sprider ljuset. Asterism förekommer hos t.ex. cabochonslipade safirer och rubiner.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar