Atomism

Atomism, naturfilosofisk eller fysikalisk teori enligt vilken all materia ytterst består av odelbara, oförstörbara, oföränderliga och vanligen oförnimbara smådelar, atomer. I en vidare bemärkelse kan som atomism betecknas ett synsätt enligt vilket en helhet utömmande kan beskrivas som en sammansättning av på ett visst sätt ordnade beståndsdelar.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar