Automorfism

Automorfism, avbildning av ett matematiskt system på sig självt vilken bevarar den givna strukturen och är sådan att två olika element alltid avbildas på olika element. Ett exempel är gruppautomorfismer.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar