Babism

Babism, den religion som 1844 stiftades av Mirza Ali Muhammad, bekant som Bab ('Porten'). I sina talrika skrifter håller han fast vid tanken på Muhammed som Guds profet men upphäver delar av den islamiska ritual- och familjerätten. Han vidareutvecklar den shiitiska eskatologin och uppfattar sig själv som en förebådare av den snart kommande världsfrälsaren. 

Kategori: 

Lägg till ny kommentar