Barbarism

Barbarism, språkvidrighet som utslag av obildning.

Kategori: