Behaviorism

Behaviorism, en skolbildning inom psykologin som lanserades av amerikanen John B. Watson i början av 1900-talet. Watsons s.k. klassiska behaviorism var ett extremt uttryck för en mekanistisk och fysikalistisk uppfattning om psykologins studieområde och vetenskapsteori. Enligt denna uppfattning var medvetandet omöjligt att studera vetenskapligt, och psykologin borde inriktas mot ett studium av det objektivt observerbara beteendet hos människor och djur. Detta beteende sågs som ett svar (respons) på en yttre påverkan (stimulus). Som modell för ett sådant program stod de av Pavlov noggrant kartlagda betingade reflexerna. Watsons program har senare tillämpats, i modifierad form, främst av B.F. Skinner. Tidigt utvecklades neobehavioristiska riktningar, främst av E.C. Tolman och Clark Hull, enligt vilka medvetandet och andra subjektiva fenomen kunde studeras indirekt genom slutsatser från beteendeobservationer. Behaviorismen har spelat en stor roll inom amerikansk psykologi och har i Skinners variant lett till betydande praktiska resultat (programmerad inlärning, beteendeterapi). 

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.