Bimetallism

Bimetallism, dubbel myntfot. Värdet av landets myntenhet knöts till såväl silvrets som guldets värde och förhållandet mellan de två metallernas värden var bestämt i lag. Exempelvis utgjorde en USA-dollar åren 1837–73 371,22 gran silver eller 23,22 gran guld (1 gran=0,062 g). Problem uppstod när förändringar i utbud eller efterfrågan på metallerna gjorde att förhållandet mellan deras priser på den fria marknaden avvek från det officiella förhållandet. Bimetallismen är numera ur bruk.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar