Boxlåsmekanism

Boxlåsmekanism, mekanism för brytvapen där mekanismdelarna, hävstänger, avtryckarstänger, fjädrar, hanar m.m. ligger inbyggda i spår. Den används ofta på side-by-side-vapen för hagel och kula.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar