Caesarism

Caesarism, absolutism eller envälde av det slag som omkring 50 f.Kr. infördes i Rom av Julius Caesar, i princip grundat på folkets förtroende, men präglat av både tvångsmakt och personkult. Termen används ibland också för att beteckna imperialism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar