Centralism

Centralism, sammanfattande benämning på politiska idéer om samhällsstyrelsens utformning, innebärande att en koncentration av makt och förvaltning till en stark centralmakt med ett starkt grepp om den centrala förvaltningen förordas. I leninistiska kommunistpartier har termen demokratisk centralism använts för att beteckna att beslutsfunktioner och makt koncentreras till partiets ledning.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar