Chauvinism

Chauvinism, överdriven och fanatisk patriotism. Ordet härstammar från Chauvin, en skrytsam soldat i en fransk vådevill, vars förebild var N. Chauvin, en veteran från Napoleonkrigen. Senare har termen kommit att användas också för att generellt beskriva överdriven partiskhet för eller uppskattning av en viss grupp eller plats; den kan även beskriva en överlägsen attityd gentemot andra, t.ex. manschauvinism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar