Crassulacémetabolism

Crassulacémetabolism, CAM (av eng. Crassulacean acid metabolism), metaboliskt mönster hos ökenväxter och en del klippväxter med åtminstone tidvis liten tillgång till vatten. Benämningen kommer av att CAM först upptäcktes hos familjen fetbladsväxter, Crassulaceae. Växter med CAM tar upp koldioxid ur luften enbart om natten, då klyvöppningarna är öppna. Koldioxiden reduceras emellertid inte omedelbart, utan kolet lagras upp i form av karboxylgrupper i framför allt äpplesyra i cellsaften. Om dagen, då klyvöppningarna är stängda, frigörs det upplagrade kolet åter som koldioxid, och denna reduceras fotosyntetiskt och assimileras genom Calvin-cykeln. Genom att CAM-växter håller klyvöppningarna stängda om dagen kan de hushålla mycket effektivt med vatten. Förutom många fetbladsväxter har bl.a. ökenlevande kaktusväxter och arten ananas CAM.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar