Danism

Danism, tidigare också danicism, ord eller uttryck inlånat från eller bildat under påverkan av danskan. Dansk påverkan på svenskan ägde tidigare rum främst under unionstiden och reformationstiden (bägare, drabba, koger) samt under nyare tid särskilt under 1800-talet, då svenska författare tog intryck av bl.a. Georg Brandes och J.P. Jacobsen (felgrepp, ge avkall på, framtoning, insmickrande, misstänkliggöra, obönhörligen). I modern tid har ord som moms, dollargrin och sommarland övertagits från danskan. Ordet danism används ofta nedsättande om ord och uttryck som talaren anser bör undvikas.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar