Diluvialism

Diluvialism, inom geologin en under tidigare delen av 1800-talet förekommande uppfattning att de lösa sedimentära avlagringar som nu benämns moräner, liksom åtskilliga andra geologiska företeelser, hade bildats vid en eller flera omfattande översvämningar, i regel identifierade med syndafloden.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar