Donatism

Donatism, rigoristisk kyrklig rörelse i Nordafrika, grundad av Donatus. Under Diocletianus förföljelse 303–305 hade många biskopar och präster tvingats att lämna ut kyrkans heliga böcker och kärl. Donatisterna menade att de genom detta hade förlorat sitt ämbete och att deras sakrament var ogiltiga. Endast de som stått emot förföljelserna utan att kompromissa utgjorde den sanna kyrkan. Donatisterna bildade en motkyrka som kejsar Konstantin förgäves sökte göra slut på. Socialt var de förbundna med de revolutionära cirkumcellionerna. Fr.o.m. 400-talet gick rörelsen tillbaka, men donatister fanns ännu på 600-talet.

I överförd mening används ordet donatism ibland om åsikten att kyrkans helighet är beroende av prästernas helighet, och att sakramenten är verksamma endast om de ombesörjs av troende präster.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.