Dysbarism

Dysbarism, kroppsskador till följd av människans oförmåga att anpassa sig till förändringar av det omgivande trycket.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar