Egoism

Egoism (fr. égoÉsme 'själviskhet', modern bildning till ego), egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse. Motsatsen är altruism. Vanligtvis skiljer man mellan psykologisk egoism – doktrinen att alla personer faktiskt eftersträvar att tillgodose sina intressen så långt möjligt – och etisk egoism – åsikten att alla bör ha denna målsättning. Den förra ligger ofta till grund för den senare: om det är omöjligt att handla annat än egennyttigt, tjänar det ju inget till att uppställa andra etiska krav än egoistiska. Dessa båda uppfattningar kan skönjas redan i antikens filosofi, men själva termen "egoism", med sin nuvarande betydelse, kom i bruk först under 1800-talet.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.