Ekofascism

Ekofascism, kritisk benämning på åsikter och åtgärder som genom överdrivna tvångsmetoder syftar till miljömässiga eller ekologiska förbättringar. Det skulle t.ex. kunna innebära diktatur med dödsstraff, tvångsförflyttningar, sterilisering av kvinnor genom livsmedelstillsatser och gallring bland bärare av oönskade arvsanlag. Ekofascism existerar knappast men kan utgöra ett hot vid en kraftigt skärpt miljöskade- och resursbristsituation.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar