Endomorfism

Endomorfism (av endo- och grek. morph 'form', 'gestalt'), matematisk term: avbildning av ett rum i sig självt som bevarar en struktur. T.ex. bevarar multiplikation med ett tal den additiva strukturen, men inte den multiplikativa. Av speciell betydelse är 1–1-endomorfismer, s.k. automorfismer.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar