Environmentalism

Environmentalism [invaigrgnmentglizgm] (eng., av environment 'miljö', 'omgivning'), environism, en riktning inom etnologisk och antropologisk forskning där intresset främst är riktat mot sambandet mellan de naturgeografiska förutsättningarna och den mänskliga kulturens utformning. Den betonar hur naturen sätter gränser för, ibland närmast predestinerar den mänskliga kulturen (miljödeterminism). Ett sådant synsätt möter oss redan hos antika författare och reseskildrare och återkommer hos etnografer och etnologer från skilda epoker, särskilt inom den forskning som sysselsatt sig med klimatmässigt extrema regioner, t.ex. öken- och arktisområden, i Norden studiet av den samiska kulturen. Perspektiv som – utan deterministisk ensidighet – betonar naturförutsättningarnas betydelse för kulturen spelar en viktig roll även inom modern antropologi.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.