Episkopalism

Episkopalism, kyrklig uppfattning enligt vilken alla biskopar är jämställda och tillsammans innehar den högsta kyrkliga auktoriteten. Motsatsen är papalism, enligt vilken alla biskopar är underställda påven.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar