Esoterism

Esoterism (jfr esoterisk), hemlig lära eller inre insikt, tillgänglig enbart för de invigda, esoterikerna – till skillnad från exoterikerna, så enligt klassisk, grekisk filosofi. Substantivet esoterism lanserades först vid 1800-talets mitt av ockultisten Eliphas Levi (1810–75) och inrymmer då alkemi, astrologi, teosofi och teurgi. Den vaga termen motsvarar äldre beteckningar som gnosticism och hermetism. Vid Sorbonne (Paris) finns en särskild professur för Histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine ('de esoteriska och mystiska strömningarnas historia i det nyare och samtida Europa').

Kategori: 

Lägg till ny kommentar