Esteticism

Esteticism (för etymologi jfr estetik), den åskådning som sätter estetiska kvaliteter och upplevelsen av dem högst på värdeskalan, ovanför t.ex. sociala, moraliska eller religiösa hänsyn. Redan under romantiken hade esteticismen förespråkare, t.ex. Friedrich von Schlegel. Slagordet l'art pour l'art – konsten för dess egen skull – citeras efter den franske filosofen Victor Cousins föreläsningar 1818 men är mer representativt för Théophile Gautier och parnassisterna. Esteticismen gjorde sig dock starkast gällande fram emot fin de siècle och dekadensen; en extrem variant förfäktades i program och praxis av t.ex. J.K. Huysmans, Oscar Wilde och Gabriele d'Annunzio.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar