Etylism

Etylism (nylat. ethylismus, aethylismus, av etyl(alkohol)), detsamma som alkoholism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar