Eudemonism

Eudaimonism (av grek. eudaimonia 'lycka', 'lyckligt tillstånd'), eudemonism, filosofisk åsikt enligt vilken det yttersta målet är – eller bör vara – lyckan. Olika tänkare har haft olika uppfattning om vari lycka består och om den rätta vägen att uppnå den. Enligt somliga består den i njutning på kortare eller längre sikt och i mer eller mindre förfinad form ("hedonism"). Enligt vissa filosofer är ett i bästa mening lyckligt liv samtidigt ett liv styrt av höga etiska och samhällsmoraliska ideal eller ett liv i samklang med människans innersta natur som förnufts- och samhällsvarelse.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar