Eufemism

Eufemism (grek. euph\mismos, av eu- och grek. phm 'tal'), förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord. Bruket av eufemismer för företeelser som i ett visst samhälle upplevs som obehagliga, äckliga eller skrämmande, t.ex. döden, naturbehoven eller de onda makterna, är allmänt utbrett, men under vissa tidsperioder utvidgas användningsområdet betydligt. Preciositeten i Frankrike på 1600-talet och viktorianismen i England på 1800-talet ersatte konkreta och folkliga benämningar med doftlösa eufemismer. Exempel på eufemismer är "benkläder" eller "de onämnbara" för byxor, "transpirera" för svettas, "den onde" för djävulen. Även "avlida" och "gå bort" är eufemismer. Latinska namn tjänar som eufemismer för inhemska, folkliga namn på könsorganen. 1900-talet har inneburit en reaktion mot bruket av eufemismer inom vissa områden, men nya har tillkommit, med tvetydig verkan, som "gästarbetare", "lokalvårdare" och "friställa".

Kategori: 

Lägg till ny kommentar