Euhemerism

Euhemerism, föreställningen att gudadyrkan har sitt upphov i dyrkan av mänsklighetens egna välgörare, dvs. som härskar- eller heroskult. Termen används också mer generellt om rationaliserande myttolkning.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar