Eunuckism

Eunuckism (lat. eunuchismus, av eunuck), utebliven pubertetsutveckling till följd av bristande testikelfunktion.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar