Exhibitionism

Exhibitionism (av lat. exhibitio, av exhibeo 'förete', 'visa'), starkt behov att visa upp sig (i sällskapslivet, på scen etc.). Ordet har också kommit att användas om mäns och kvinnors kroppsspråkliga sexuella signaler. Inom psykiatrin innebär exhibitionism ett tvångsmässigt behov av att blotta könsorganen för en eller flera främmande ofrivilliga åskådare, i syfte att nå en känslomässig eller sexuell tillfredsställelse. Exhibitionism förekommer troligen bara hos män, och blottandet sker vanligen inför flickor eller kvinnor. Handlingen blir ofta polisanmäld.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar