Exotism

Exotism, i västerländsk konstmusik benämning på ett stildrag vilket kan spåras tillbaka till renässansens användande av österländska dansformer och till 1700-talets smak för "kineserier" och turkisk musik. Under romantiken blev exotiska inslag vanliga t.ex. i ämnesvalet för många operor. Att använda den pentatoniska skalan var ett sätt att ge musiken en exotisk touche. Särskilt de orientaliska dragen har utnyttjats både i konstmusik och populärmusik under 1900-talet. Man kan som exempel också nämna hawaiimusiken, som blomstrade vid seklets mitt. Med den alltmer genomgripande integrationen mellan olika kulturkretsar har begreppet exotism i musiken kommit att urvattnas och bli överflödigt.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar