Expansionism

Expansionismen består av en slags politik i staten. Medan en del har kopplat samman uttrycket med att gynna ekonomisk tillväxt används det mer och mer för att beskriva ett land som vill utöka sina gränser samtidigt som man även är och kan vara Internationell. Vanligen men inte nödvändigtvis, med hjälp av militära åtgärder.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar