Externalism

Externalism (av lat. externus 'yttre'), betraktelsesätt inom vetenskapshistorien enligt vilket yttre samhälleliga faktorer har styrt eller påverkat vetenskapens utveckling (t.ex. marxistisk historiesyn). Motsatsen är internalism, vilket innebär att vetenskapens teorier och inre historia bestämt utvecklingen. Från 1930-talet fram till 1970-talet fördes mellan externalister och internalister en ofta hetsig diskussion.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar