Extremism

Extremism (av lat. extremus 'ytterst'), ytterlighetsrörelse, främst inom politiken. En extremist söker totala men också ensidiga lösningar på problemen, och ofta är det bara ett eller få problem som han har i åtanke. De former man oftast talar om är höger- och vänsterextremism. Extremism är ett historiskt relativt begrepp. Inte sällan är det som betecknas som extremism vid en tidpunkt en mer normal uppfattning vid en annan.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar