Extremliberalism

Extremliberalism är ett antal nyliberala rörelser som förespråkar en radikal förändring av samhället. Då man ser allt statligt och politiskt inflytande som tyranni så vill man införa en utopisk statsbildning som kallas nattväktarstaten. Kortfattat består en nattväktarstat endast av polis, försvarsmakt och rättväsende. Grupper som förespåkar en sådana stat är bland annat:

  • Libertarianer
  • Objektivister

Vissa liberaler vill dock gå ännu längre, dessa anser att ingen politisk sektor alls behövs, dvs ingen stat alls. Man menar att företag och personliga kontrakt kan överta statens alla funktioner, dessa kallar sig själva Anarkokapitalister.

Lägg till ny kommentar